Följ med på bron

för ett möte mellan österländsk och västerländsk kunskap!

Föreläsning/Workshop

 

Med en gedigen utbildning och 20 års yrkeserfarenhet inom hälsa och rehabilitering har jag samlat på mig mycket erfarenhet av att hjälpa människor till ett ökat välmående i sina liv.

I mina föreläsningar och workshops använder jag mig av kreativa verktyg som stärker den enskilde individens självbild och sin fysiska samt känslomässiga hälsa så att hon kan må bra både i sig själv och i arbetsgruppen som hon ingår i.

forelasning_3Med föreläsningarna önskar jag väcka nyfikenhet för hur man utforskar och lär sig att tolka sin kropp, sina känslor och sitt psyke. Min filosofi är att först när man är hel i sig själv kan man fungera väl i en grupp.

Genom de verktyg som förmedlas genom mina föreläsningar/workshops öppnas dörren upp till en ny livskunskap med fokus på att finna den egna kraften och förståelsen av vikten vid det egna ansvaret att återskapa och bevara en god hälsa.Med en god hälsa och trivsel med sitt själv ökar också glädjen att jobba tillsammans med andra människor.

 

Bokningsbara föreläsningar (klicka för att läsa mer om varje)

 

Kost och diet - 1,5 timmar

 

Varje människa är unik!

Vilken mat mår just du bra av att äta?

Helt vanlig mat kan kroppen uppfatta antingen som medicin eller som gift, beroende på hur just din kropp fungerar.

Jag börjar med att gå igenom hur matsmältningssystemet generellt fungerar. Därefter går jag igenom generella råd kring mat och måltider, olika sätt att tillaga maten på, valet av råvaror samt hur obalanser kan uppstå av fel matvanor.

Deltagarna får många verktyg med sig hur de kan förbättra sin hälsa genom att lära sig välja mat anpassat just för deras kropp och aktuella hälsa.

 

Utmattningsproblematik - 1,5 timmar

 

Att ha hamnat i ett utmattningstillstånd är oftast resultatet av en kedjereaktion.

Orsakerna handlar om känslor, upplevelser, kost, fysiska och psykiska symtom som vi inte har uppmärksammat på ett tidigt stadium. När en person väl har hamnat i detta virrvarr av tankar, känslor och fysiska symtom kan det vara svårt att se klart. Man vet oftast inte i vilken ände man ska börja för att komma tillrätta med sitt dåliga mående.

Jag kommer att prata om hur kroppen svarar på olika omständigheter och hur kedjereaktionen sätter igång.

Målet med detta föredrag är att ge dig en förståelse för vad som händer i kroppen och att ge dig redskap för hur du kan hjälpa dig själv att hitta tillbaka till ett bättre mående.

Stresshantering - 1,5 timmar

 

Stress har de flesta människor upplevt under perioder i sitt liv. Vissa människor blir sjuka av stress medan andra människor klarar sig ganska oberörda genom dessa perioder. Varför denna skillnad?

Förklaringen är att vi är olika stresskänsliga beroende på vår konstitution och hur vi har hanterat och bearbetat tidigare kriser.

Under denna föreläsning går jag igenom de olika konstitutionernas styrkor och svagheter. Vet du om hur du och din kropp fungerar så kan du plocka fram dolda styrkor i dig själv. Jag går även igenom olika tekniker och enkla knep för att hantera stress i en pressad situation.

 

Smärthantering - 1,5 timmar

 

Är smärta något man måste lära sig att leva med? Kan man själv göra något för att lindra olika typer av smärttillstånd? Smärta finns i många olika former och har sitt ursprung i en mängd olika yttre och inre faktorer.  Hur starkt smärta upplevs är också väldigt individuellt beroende på hur smärtkänslig man är.

Genom att stanna upp och lyssna in vad kroppen försöker tala om kan vi lära oss att känna igen olika typer av smärta och därmed kunna möta den med olika lösningar.

Deltagarna får vägledning om vilka olika faktorer som kan ligga bakom smärtsignalerna och under föreläsningen erbjuds en mängd egenvårdstips om vad man själv kan göra för att lindra olika sorters smärttillstånd.

Förbättra dynamiken i personalgruppen - 1,5 timmar

 

Vill ni ha en annorlunda personaldag på arbetsplatsen? Varför är människor så olika och varför gör hon på det viset? Hur tänker hon? Varför reagerar han så där? Hur kan vi göra för att lyfta fram de starka sidorna hos varandra i stället för att tala om det som vi irriterar oss på?

Den här föreläsningen är riktad som en aktivitet för personalgrupper upp till 30 personer.

Vi går igenom karaktärsdragen för olika personlighetstyper. Alla kommer att känna igen både sig själv och många av sina kollegor. Genom att ta ett steg bort från våra egna reaktionsmönster och istället förstå olikheten hos varandra, kan vi bättre acceptera varandra och inte ta konflikter så personliga.

Föreläsningen avslutas med en gruppaktivitet som stärker självbilden hos var och en. Garanterat många skratt och bättre sammanhållning efter denna workshop.

Kommunikation genom kroppsspråk och ansiktsmimik - 1,5 timmar

 

Enligt forskarna så har vi ca 10-15 sekunder på oss att påverka den bild av oss som vi önskar förmedla när vi möter en ny människa. Kroppsspråk och ansiktsuttryck avslöjar mycket bortom orden vi uttalar. Vad signalerar du med dina händer och din kroppshållning? En liten vinkling av kroppen avslöjar om du är närvarande i stunden eller om du hellre vill vara på en annan plats. Följer kropp och händer med i orden du uttalar eller säger de något helt annat? Ansiktsmimiken är sekundsnabb och speglar de känslor vi upplever i stunden.

Genom ökad medvetenhet om känslorna som sätter synbara spår i vårt ansikte kan vi förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla.

Det här är en uppskattad föreläsning som direkt ger nya verktyg för att i första hand förbättra förståelsen och medvetenhet om oss själva. Genom kunskap och träning kan alla lära sig att uppfatta och tolka mikrouttryck och kroppens signaler medvetet.

 

 

Har ni egna önskemål om ett föredrag , kontakta mig så skräddarsyr jag en föreläsning för er. Ni kan  boka mig för några timmar, halvdagar eller heldagar där jag varvar föreläsning med praktiska övningar.

Prisuppgift – kontakta mig för offert.

Under fliken Referenser kan du finna några av mina tidigare uppdragsgivare. Det skulle vara ett sant nöje att få lägga till er organisation i den listan också!